П Р О Г Р А М А

на Първи международен форум "Българско наследство"

гр. Балчик


28 АВГУСТ

Посрещане на участниците.
Репетиции на съставите по график – в НЧ „Паисий Хилендарски” Балчик от 12- 16 ч.;
Дефиле от 16 ч.до 17 ч. по маршрут, определен и охраняван от МВР: пл.”21 септември” – ул.”Черно море” – пл.”Рибарски” и обратно; Участниците са задължително с фестивалните си костюми.
Откриване на форума”Българско наследство” на пл.”21 септември” от 17 ч.;
Църковна служба – вечерня по случай Голяма Богородица /която се чества от българите в Румъния, Украйна и Молдова по стария календар/. Начало от 19.00 ч. Храм „Св.Георги” .
Среща с ръководителите на съставите и официалните гости – в хотел „Балчик” от 20 ч. - Обсъждане на програмата.


29 АВГУСТ

Фолклорни изяви с конкурсен характер от 9.00 – 12.00 и от 13.00 до 20.00 ч. В НЧ „Паисий Хилендарски 1870”.


29 АВГУСТ 

Конференция за „Добруджанския въпрос” на краеведи и учени в НЧ „Паисий Хилендарски 1870” в малката зала от 20.00 ч. до 21.30 ч. Вечеря за гостуващите краеведи – в ресторант „Балчик”от 21.30 ч.


30 АВГУСТ

от 9.00 до 10.00 ч. Работилница за автентични български песни и стихове.


30 АВГУСТ

Поетичен спектакъл с произведения на творци, живеещи в странство и създаващи произведения на български език, от 14 .00 ч. в малката зала на НЧ „П.Хилендарски 1870”.
Заключителен спектакъл и награждаване на участниците от 16 – 20 ч.


31 АВГУСТ

Театър „Смешен петък” от град Тараклия, Молдова са поканени да гостуват за втори път в Балчик след 1992 г., когато е било първото им гостуване. От 16.00 ч. в НЧ”В.Левски 1959”Балчик.

 

Директор на форума: МАРУСЯ КОСТОВА, тел.: 0899 65 52 49


 

 

Партньори на форума

  

chernoBalchik logo1 ChitalistePH Вестник "Балчишки телеграф"  
Община Балчик   Читалище П.Хилендарски
Балчик
Вестник
"Балчишки телеграф"
 

Читалище 

"Васил Левски 1959" Балчик