Р Е Г Л А М Е Н Т

на Международния форум "Българско наследство"

гр. Балчик Р.България

 

1. Във форума „Българско наследство” участват по покана на организаторите български и международни творци, които работят в областта на съвременното литературно изкуство, учени-краеведи и фолклорни танцови и певчески колективи.  

2. ”Българско наследство” изследва, представя и промотира новите тенденции във визуалния език; създава условия за културен диалог и обмен, като по покана на организаторите в програмата се включват кураторски проекти на гост-куратори от страната и чужбина. В основната програма на форума, в различни позиции в града всеки ден биват представяни самостоятелни концерти., организирани не по-късно от 1 месец преди началото на форума

3. В програмата на форума се включват срещи-разговори с участниците – танцьори, хористи, краеведи, изследователи на българските етноси. Официалната програма има отворен характер и безплатен вход.

4. Паралелната програма включва артистични работилници по тема, спектакли, прожекции, като някои от тях могат да бъдат с вход, в зависимост от изискванията на партниращите организации и промотъри.

5. Постъпили молби и предложения за участие във форума се разглеждат от организаторите два пъти годишно като получилите положителна рецензия, участват в следващото издание. Творбите на участниците от работилниците се разглеждат от организаторите след приключване на форума и след журиране спечелилият проект се включва в програмата на следващото фестивално издание.

6. В партньорство със Съюза на учените се канят за участие учени, краеведи, автори на нови исторически изследвания, с цел стимулиране на патриотичната дейност – краеведски патриотизъм. Дискусионната програма има отворен характер и безплатен вход.

7. Форумът не допуска  концерти, срещи, прожекции на филми и пр., които имат ксенофобски и/или дискриминационен характер, както и такива, които използват и нанасят вреда върху животни и хора.

8. Участниците на форума предоставят правото за публикуване и репродуциране на творбите си за нуждите на форума и рекламата му. 

 

 

Партньори на форума

  

chernoBalchik logo1 ChitalistePH Вестник "Балчишки телеграф"  
Община Балчик   Читалище П.Хилендарски
Балчик
Вестник
"Балчишки телеграф"
 

Читалище 

"Васил Левски 1959" Балчик